Comfort Hotel Grand Central 24 nye rom

Oppdragsgiver: Bane Nor Eiendom AS

Om: Utvidelse av Comfort Hotel Grand Central med 24 nye rom, Co-working lobby og Barecption

Volum: 750 kvm

Foto: Jiri Havran

Neste prosjekt