Mellbye Arkitektur Interiør AS er en profilert totalleverandør av arkitekttjenester. Helt siden oppstarten har kontoret arbeidet med prosjekter der individualitet har vært en målsetning. Med kontorets forankring i modernismen har oppgaver blitt løst og tilpasset etter de premisser som er lagt til grunn av byggherre og omgivelser.

Erfaring
Kontoret har et stort spenn i sine prosjekter. Fra spesialoppgaver som Tryvannstårnet, institusjoner, hotell- og næringsbygg til mindre eneboliger og interiøroppgaver. Kontoret er også kjent for sine mange rehabiliteringer av signalbygg i Oslo. Med solid erfaring i planlegging av prosjekter av betydelig størrelse og kompleksitet, er kontoret derfor godt kjent med de problemstillinger man vanligvis møter i denne sammenheng.

En betydelig del av kontorets oppgaver utføres for profesjonelle og private flergangsbyggherrer. Noen av disse har samarbeidet med oss i flere tiår. Selv om våre oppgaver stort sett ligger Norge, har vi utført oppdrag i India, Kenya, Irland og Frankrike for både norske og lokale byggherrer.
Pro Bono

Kontoret balanserer sitt kommersielle virke med flere pro-bono oppgaver. Disse inkluderer et omfattende samarbeid med Basecamp Explorer i tre verdensdeler. For tiden samarbeider vi med både skoler og camper i Kenya.

Tjenester
Mellbye sysselsetter for tiden 14 arkitekter og interiørarkitekter. Denne bredden av faglig kompetanse er nødvendig for et fullsortiment arkitekturkontor, men også viktig for å stimulere til kreativ tverrfaglig tenkning.

Kontoret er godkjent for søkerfunksjon etter tiltaksklasse 3, og er også sertifisert som en Miljøfyrtårn-bedrift. Miljørapport er tilgjengelig på forespørsel.