19.04.2024
Miljørapport 2023

Mellbye Arkitektur Interiør AS er en Miljøfyrtårnbedrift som har fokus på å bidra til reduksjon av klimagassutslipp og mer bærekraftig samfunnsutvikling. Vi jobber med å fremme gode arbeids- og miljøforhold i vår egen virksomhet og arbeider systematisk med å kontinuerlig redusere energibruk, avfall og klima-gassutslipp, samt vise samfunnsansvar i valg av materialer og ved naturinngrep.  Vi oppfordrer våre leverandører og samarbeidspartnere til å ta samme ansvar for en mer bærekraftig ressursbruk.

Miljørapport 2023

 

 

 

21.03.2024
Brambani- og Budstikkagården i Budstikka

Brambani- og Budstikkagården utreder mulighet for å utvikle eiendommen ved blant annet å legge glasstak over bakgården. Det kan skape fantastiske rom gjennom flere årstider, for flere generasjoner gjennom døgnet. Ambisjonen er at de gamle hvite byggene skal bli et samlingssted og en motor for utviklingen av Sandvika by.

Artikkelen av Christian Brevik publisert 12.3.24 kan du lese i Budstikka

21.03.2024
Tilpassede og moderne kontorlokaler presentert i NæringsEiendom 1/ 2024

«Reinventing where we work” er et initiativ som fokuserer på å levere en bedre arbeidsplassopplevelse for McKinsey sine ansatte, klienter og talenter. Oppdraget bestod i å skape særegne og produktive arbeidsrom som inspirerer til et kollektivt fellesskap. Identitet står sterkt og det nye kontoret skulle inspirere til å skape påvirkning langt utenfor McKinsey’s egne vegger, fremhever Interiørarkitekt Karianne Solem.

McKinsey flyttet inn i nye renoverte lokaler i Dronning Mauds gate høsten 2021. Selskapet beholdt en etasje i sitt tidligere kontor, hvor de har vært lokalisert i mer enn 30 år, og spredte seg videre ut i nytt bygg med ny hovedinngang rundt hjørnet. Den eldre delen skulle forbindes med den nye delen på en sømløs måte, der miljøbelastningen var lavest mulig. Dette krever god teknisk forståelse, tydelige brukerprosesser, sterke romprogram og et klart konsept. Dette er et BREEAM Excellent-prosjekt som også gjenspeiles i valg av materialer og møbler, nytt som ombruk.

Artikkelen av Silje Rønne (foto: Dag Sandven) kan du lese i NæringsEiendom 1/ 2024

21.03.2024
Fred Olsens gate 11 Twinfill i Arkitektur 2/ 2024 kommer 24. april

Fred Olsens gate 11 ble opprinnelig tegnet som et kontorbygg av F. S. Platou i 1957.

I 2012 fikk Mellbye Arkitektur Interiør AS i oppgave å endre bygget fra kontor til hotellformål. Hotellet ble umiddelbart veldig populært, noe som medførte at gårdeier ønsket å utvide kapasiteten med flere rom. Byggets konstruksjon tilsa at det ikke var mulig å bygge flere etasjer på eksisterende volum. I urban kontekst fremsto dessuten et høyere bygg som vanskelig. Løsningen ble derfor å bygge ut i hver ende av den smale bakgården. Bredden på bakgården muliggjorde en konstruksjon på tre mindre rom koblet på eksisterende byggs korridor/ trapperom/ heiser – noe som til sammen ga 33 nye hotellrom.

Vi ønsket at fasadene til nybyggene skulle fremstå mer uformelle, fargerike og lekne, enn både opprinnelig byggs formelle betongfasade og naboens pussete gavlfasade. Sidefasadene og den inntrukne første etasjen av hotellfløyene er kledd med grønne fliser som er designet i et varierende mønster av farger. Grønnfargen gir assosiasjoner til begrodde vegger og setter farge på en ellers monokrom bakgård. Flisene var et restopplag, som ellers ville blitt liggende eller destruert, og utgjør dermed en fin miljøgevinst!

Annonsen kan du se i magasinet Arkitektur 2/ 2024 som kommer 24. april

13.03.2024
Søker praktikanter 2024/ 2025

Vi søker etter dyktige, positive, selvstendige og engasjerte studenter, med gode dataferdigheter (ArchiCad og Adobe-pakken) for ett års engasjement fra august. Søkere må ha studert arkitektur i minimum tre år.

Som praktikant hos oss blir du en del av vårt team. Du jobber hovedsakelig med prosjektrelatert arbeid, i tillegg til oppgaver ifm driften av kontoret sammen med de andre praktikantene.

Vi er 14 arkitekter og interiørarkitekter som jobber tverrfaglig med arkitektur- og interiøroppgaver av varierende størrelse og kompleksitet www.mellbye.com
Kontoret er samlokalisert med blant andre Lund Hagem Arkitekter AS og Atelier Oslo på Filipstad sentralt i Oslo.

Førerkort er en fordel.

For spørsmål vedrørende stillingen: Camilla Aasgaard, partner +47 98233561

Søknad med CV og portfolie sendes til post@mellbye.com senest 2.4.2024