Valkyriegata 1-3, m.fl.

Oppdragsgiver: Valkyrien Utvikling AS

Om: Totalrehabilitering av nærings- og boligarealer regulert til forretning/ bevertning/ bolig og hensynssone- bevaring kulturmiljø.

Fase: Regulering 2013, forprosjekt, søknad om rammetillatelse og gjennomføring. Trinn 1 åpnet april 2020.

Størrelse: ca 9500 m2 BRA ( ca. 5900 m2 handel, bevertning, kontor/ ca. 3600 m2 bolig)

  • Nominert til Oslo bys arkitekturpris 2021.
Neste prosjekt