Torggata 16

Byggherre: KS Torggata Bad

Om: Torggata Bad skal oppgraderes og rehabiliteres til dagens standard. Bygget skal rendyrkes som et sted for kultur, helse og bevertning. I 1 etg er det planer om å etablere en restaurant med uteservering mot Arbeidersamfunnets plass.

Størrelse: ca. 12.000 m2

Status: Under utvikling

Neste prosjekt