Søndre Tangen

Oppdragsgiver: Privat
Om: Ombygget låve
Størrelse: 300 m²
Status: ferdigstilt 2000

Neste prosjekt