Karl Johans gate 8

Om: Renovering av bygård fra 1856. Et proskjekt som impliserer venerasjon til det eksisterende, uten å la det bli en begrensning for forbedring.

Neste prosjekt