Gulskogen Senter

Om: Mellbye Arkitektur Interiør vant parallellkonkurransen om utbedring av fellesarealene på Gulskogen Senter.
Størrelse: ca. 60.000 m2
Status: Under utvikling.

Neste prosjekt