Drammensveien 131

Oppdragsgiver: Oslo Ridehus AS
Om: Hovedkontor Yara
Størrelse: 10 000 kvm
Status: Ferdigstilt

Neste prosjekt