Comfort Hotel Xpress

Om: Mellbye Arkitektur Interiør er ansvarlig arkitekt for gjennomføringsfasen ved nytt Choice hotell i Fred Olsens gate 11. Arkitektkontoret Poulsen/ Pran Arkitekter AS er ansvarlig for rammetillatelse.

Størrelse: 5.380 m2

Status: Ferdigstilt okt. 2014

Bilder: Trond Joelson / Byggeindustrien

  • Nominert til Betongelementprisen 2015.
Neste prosjekt