Can Rigall

Oppdragsgiver: Basecamp Explorer AS
Om: gjennoppbygging av ruin til lite hotell
Størrelse: 1200 kvm
Status: ferdigstilt 2009

Neste prosjekt