Mellbye Arkitekter AS ble etablert i 1954 av den profilerte arkitekten P.A.M (Pimpam) Mellbye. Boligbygging var en hovedoppgave etter krigen, og på dette feltet ble hans evner til rasjonell og prinsippiell tenkning gode redskaper i utviklingen av nye løsninger.

I 1984 ble arkitekt Ajas Mellbye hovedaksjonær og daglig leder. Senere ble sivilarkitekt Camilla Aasgaard partner i bedriften. I 2013 skiftet Mellbye Arkitekter AS navn til Mellbye Arkitektur Interiør AS.

Tryvannstårnet i Oslo var en særlig utfordrende oppgave, hvor teknikkens krav måtte forenes med god arkitektonisk form på den vidt eksponerte Tryvannshøgda.

Sammen med Odd Brochmann tegnet Mellbye eksperimenthus i Nydalen, der ulike konstruksjonsmetoder og plantyper ble prøvd ut. Dette utviklings- og forskningssamarbeidet med industribedrifter la grunnlaget for det kjente "Maarud"-huset, som ble produsert i en rekke variasjoner

Prosjektene ble grunnlaget for kontorets målsetning om å finne utradisjonelle og samtidig funksjonelle løsninger.


Kontorets praksis omfattet flere institusjonsbygg, som bygningene for Emma Hjorts hjem ved Sandvika i Bærum.

Formmessig er også Bredtvet kompetansesenter og boligene for Ullevål sykehus i Sognsveien(Oslo), representative for Mellbyes arkitektur, med sin vekselvirkning mellom mørkt treverk og hvitmalt betong.