05.08.2022
Christian Ringnes skal reetablere hotell på Karl Johan.

Eiendommene skal oppgraderes og utvikles til et helhetlig prosjekt, med hotelldrift som felles formål. Illustrasjon: Mellbye Arkitektur Interiør AS.

Estate Nyheter

 

30.06.2022
Vi søker praktikant 2022/ 2023
03.06.2022

Sundt-bygget på Torgalmenningen i Bergen totalrehabiliteres.

Interiøret er strippet, kun fredete arealer som fasader og sirkulasjon vil bli bevart.

Hele artikkelen i BA finer du her

11.05.2022
Bakkekroen

Akersposten har møtt arkitekt Camilla Aasgaard fra Mellbye Arkitektur Interiør og Joakim Throndsen fra firmaet Flott Gjort som nå skal bringe Bakkekroen tilbake som en levende og viktig møteplass for bydelen – og byen for øvrig.

Les mer om prosjektet i Akershusposten

06.04.2022
Vi søker Arkitekt og Praktikanter

Stillingene er publisert på Arkitektnytt.no

Stillingsutlysning kan du se her :

Praktikant

Arkitekt