Mellbye
Arkitektur
Interiør
Velkommen
  • Valkyrien - Totalrehabilitering av nærings- og boligarealer regulert til forretning/ bevertning/ bolig og hensynssone- bevaring kulturmiljø. Les mer
  • Torggata Bad - Transformasjon fra bad til kultur- trenings- helse og bevertingslokaler. Les mer
  • Ullevålsveien 98 - 5 urbane, vertikaltdelte townhouse i en stille blindvei med grønne omgivelser på Fagerborg. Les mer
  • Cort Adelers gate 33 - Nybygg og transformasjon av kontorbygg Les mer
  • Østbanehallen - Rehabilitering og transformajon Les mer
  • The Thief - Nybygg hotell. Eksteriør og interiør Les mer
  • Galleriet i Bergen - Oppgradering av fellesarealer Les mer
  • Hasseludden - Hotell Norges Hus på Hasseludden utenfor Stockholm Les mer
  • Stranden 1 - Interiør og spesialinnredning i totalrehabilitert kontorbygg Les mer
  • Underhaugsveien - Ombygging av to leiligheter til en boenhet Les mer

Mellbye er en profilert totalleverandør av arkitekttjenester med base i Oslo. Vi løser oppgavene etter de premisser omgivelsene og byggherren møter oss med. Kontoret ble etablert i 1954.